26 Μαΐ 2018

μνημονιακές τροπολογίες
στοργή και προστασία ...

μνημονιακές τροπολογίες
 της αγριότητας 

μιας αποστασιοποιημένης
 από την κοσμική δημιουργία 

ανθρώπινης φύσης...

σχέδιο υπερβατικής φύσης 
της ανθρώπινης τύψης ...
ψυχική ρύση 
η πανανθρώπινη πίστη...

στην θεϊκή προστασία...


Ιφιγένεια Γεωργιάδου

25 Μαΐ 2018

την μυριόπνοη χάρη
Σε αγαπώ!!!

Στην ανάσα 
στην φωνή σου
 προστρέχω

Μια ζωή χαρούμενη

Μαζί σου θα μοιράσω ...
στης ευτυχίας 

την μυριόπνοη χάρη

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

24 Μαΐ 2018

Μια βάση ουσιαστική
Στην στέρηση του λόγου 
η κοινωνική ιδιορρυθμία

 επικροτεί την εικονική παρουσία
 μιας πιθανά αποδεκτής ανατροπής...

Οριοθέτησης στόχου...

Μια βάση ουσιαστική 
σηματοδοτεί την στόχευση του ...

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

19 Μαΐ 2018

ρακένδυτοι υποτακτικοί
παραδομένοι στην εκπαιδευτική 
μιας σύγχρονης τέχνης... 

ρακένδυτοι υποτακτικοί 
στην εξουσιαστική προβολή 

μιας ανυπόστατης θέσης...

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

η απελπισία του φτωχούΣτα τείχη...του αποκλεισμού 
στηρίζεται ...

η απελπισία του φτωχού;;;

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

18 Μαΐ 2018

η υψηλή διαθεματική της θεϊκής μορφήςείναι μία στόχευση ο λόγος 
που μας ενισχύει 

στην συσσώρευση μια δυναμικής της ψυχής 
σε προσωπικούς λόγους...

η υψηλή διαθεματική της θεϊκής μορφής 
έχει την ισχύ 

να μεταμορφώνει κατά την δική Της βουλητική υπεροχή

 τους ανθρώπινους πόρους....

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

περί την διατακτική Του ισχύδιακαής επιθυμία...ασίγαστος πόθος ...
η μεταγραφή σε ισομερές 
ενός απίστευτα ευνοϊκά στον ανθρώπινο νού ...
πολυμορφικά μεταβαλλόμενου επιφανειακά...

συνεκτικά δομημένου ουσιαστικά ...

πολυδάπανου διανοητικά της Θείας Του Σοφίας ...
στηρικτικά διαπλατυνομένου ....
περί την διατακτική Του ισχύ 

προστατευτικού κόσμου....

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

16 Μαΐ 2018

Η βούληση εξαρτά συνδέει κυριεύει...Με νανοπροιόντα επιταχύνουν
 σωματικές λειτουργίες...
περιορίζουν ανεπάρκειες;;;

Επιμένω να παραμένω
 στην επικλητική προσομοίωση 
της βελτιστης πιστωτικής τάξης
 της αναπληρούσης 
πάσα οικειοπαθή 

φαντασιακά αποστασιοποιημένη
Ελλειπτικής φύσης ευφορία...

Η βούληση εξαρτά συνδέει κυριεύει...
στης αποδοχής το κράσπεδο 
η αυθαίρετη εισδοχή 

περιρρέει 

σε φαντασιακά επιδόματα 
προστιθέμενης
 αξιακής περιοδείας ...

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

15 Μαΐ 2018

χωρίς πρόσωπο η εφαρμογήδιεθνής η μεταστροφή 
στην γυναικεία μορφή ...

χωρίς πρόσωπο η εφαρμογή
 αναδεικνύει το ίδιο μοντέλο...

Ιφιγένεια Γεωργιάδου