Πέμπτη, Απριλίου 20

Ζώειν καί ὁρᾶν φάος ἠελίοιο


Ἡ τῶν λόγων ἀλήθεια ἀ ν ε π ι γ ν ώ σ τ ω ς(;)
ἀρδεύουσα τά πρόσωπα τῶν ἀδόντων.
-------------------------------------------------------------------------
χάρων, χάρος: ἐκ τοῦ Χάρωνος, τοῦ πορθμέως,
ὁ ὁποῖος ὡδηγοῦσε τούς νεκρούς εἰς τόν Ἃδην.

Χάρων κυριολεκτικῶς σημαίνει
χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ς, χ α ρ ω π ό ς.
Ἀπεκλήθη Χάρων λόγω τοῦ ὃτι διέθετε
ἀπαστράπτοντας ὀφθαλμούς, ὡς ἐκ χαρᾶς.

Οὐσιαστικῶς, δηλαδή, ἐτυμολογεῖται ἐκ τῆς χ α ρ ᾶ ς. 
Ἡ ἑλληνική εἶναι ἡ μοναδική γλῶσσα
στόν κόσμο πού παράγει λέξη γιά τόν Θ ά ν α τ ο, 
ἐκ τοῦ χ α ί ρ ω καί τῆς χ α ρ ᾶ ς.

Γράφει ὁ Πλούταρχος: 
(Περί Σωκράτους δαιμονίου 116)

¨ Χάρων ἰλαρῶ τῶ προσώπω καί μειδιῶν
προσβλέπων εἰς ἡμᾶς, θαρρεῖν ἐκέλευσεν,
ὡς μηδενός ὂντος δεινοῦ… ¨

Δέν εἶναι δά καί τόσον δεινόν νἀ πεθάνεις…
Ἐξ οὗ καί τά τόσα σχετικά:
¨ Χαῖρε ὦ Χάρων ¨ (Ἀριστοφ. Βάτρ. 183)

¨ Πορθμεύς Χάρων, ἒχων χέρ᾽ ἐπί κοντῶ,
χαίρων ἢδη μέ καλεῖ ¨ (Εὐριπ. Ἂλκηστις 253)

¨ Χαῖρε Ἂδωνι, καί εἰς χαίροντας ἀφίκου (Θεοκρίτου Εἰδύλλια)

¨ Χάρων ὁ πρόξενος χαρᾶς…
χάρων καί ὁ λέων ἀπό τῆς χαροπότητος ¨ (Ἡσύχιος)

¨ Χάρε χαρά πού μὂφερες
καί λύπη πού μοῦ πῆρες… ¨

¨ Πέντε Ἓλληνες στόν Ἃδη
ἀνταμῶσαν ἓνα βράδυ
καί τό γλέντι ἀρχινᾶνε
κι ὃλα γύρω τους τά σπᾶνε
μέ μπουζούκια μπαγλαμάδες
τρέλλαναν τούς σατανάδες… ¨

Ὁ Ἓλληνας ἀγαπᾶ τή ζωή. 
Θεωρεῖ ὑψίστη ἀξία τό ¨ζώειν καί ὁρᾶν φάος ἠελίοιο¨.
Περιφρονεῖ ὃμως τό φιλοζωεῖν, τό ¨γλείχεσθαι τῆς ζωῆς¨.

Φ ι λ ό ζ ω ο ς ἐσήμαινε δ ε ι λ ό ς.

~Διά δέ παραδείγματος συνήσεις τό εἰρημένον σαφέστερον~.
Γειά σας μόρτες ! Ε.Α

Είναι γενναιότητα...νομίζω...

Είναι γενναιότητα...νομίζω...

Να ζείς μέσα από τις αρμονικές μελωδίες 
εκφράζοντας τα βαθύτερα συναισθήματα
της ύπαρξής σου με την τέχνη του ήχου
και την ασίγαστη δυναμική
της κίνησης των χεριών σου 

είναι γενναιότητα...νομίζω...

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Τρίτη, Απριλίου 18

Ζούμε πειραματικά


Στην λεπτομέρεια της άκρατης τρυφερότητας
στην αστραπή μιας επίμαχης φωτεινότητας
στης επαφής το ασίγαστο δάκρυ
μιάς ανασφαλούς ωραιότητας

ζούμε πειραματικά
επιδιώκουμε στοχαστικά
οπισθοδρομούμε άβολα...Ι.Γ

Ιφιγένεια Γεωργιάδου


Σάββατο, Απριλίου 15

Αγαπητικής γοητείας...


Πάσχει ο αχώρητος στου κόσμου
την περιορισμένη αναλογία 
των αναρίθμητων ανατροπών
της θε ι κής υπέρλαμπρης δικιάς Του 

αγαπητικής γοητείας...

παραμένει ενεργητική διαρκής
και μόνιμη αυτή η δυναμική ...
θεϊκή ευεργεσία για την άμυνα της ψυχής 
στην βαρυτική απωθητική φθορά 

μιας δεσμευτικά μετέωρης 
συναισθηματικής ακινησίας.

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Γενίκευση μιας ζωής


Πλεύση ελευθερίας
καθώς η κίνηση ευελπιστεί 
να καθορίσει την ισορροπία

μέσα στην σκοτεινή ανεπαρκή
γενίκευση μιας ζωής
που καθορίζεται ηρωική

ως αδιάβατη νυχτερινή ακαθόριστη 
του ανέλπιστου φωτός ιχνηλασία.

Ιφιγένεια Γεωργιάδου.

Πέμπτη, Απριλίου 13

Του κοσμικού καιρού η άναρθρη κραυγή...


Εδώ με δύναμη και αγάπη αποφασιστική...
για ένα μήνα... καλό μήνα 
για χρόνους για καιρούς 
πάλι κοντά μας θα ναι. 

Του κοσμικού καιρού η άναρθρη κραυγή 
δοξολογία ευάρεστη αρμονική.

Μέσα από του πόνου την επικλητική αναγωγή
χαράς επάξια γίνεται νοητή ανταμοιβή
της νέας ουράνιας πνευματικής ευφορίας.

Ιφιγένεια Γεωργιάδου


Είναι αποκαλυπτική...


Δεν έχεις καμία εξουσία παρά μόνο αυτή
που σου εδόθηκε από τον πέμψαντα με.

Ως απάντηση 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού 
στην απειλή του Πιλάτου
για επιβολή της εξουσίας του.

Είναι αποκαλυπτική...

το ρωμαϊκό δίκαιο αυτοκαταργείται...
ακολουθείται το θέλημα του Θεού 
για την σωτηρία του κόσμου

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Δευτέρα, Απριλίου 10

Χωρίς περιορισμούς και μεροληψίες...


Ο Λόγος του Κυρίου αναδύεται Παγκόσμιος... 
μοναδικά Δημιουργικός 
μιας νέας Πλάσης πλημμυρισμένης

 από τους στοργικούς καρπούς 
της συντροφικότητας 

που δίκαια σοφά και εναρμονισμένα 
καλύπτουν τις ανάγκες όλων μας ...

χωρίς περιορισμούς και μεροληψίες...

Ιφιγένεια  Γεωργιάδου

Κυριακή, Απριλίου 9

Παραβλέπει καύσωνα και κρύο...


Στην διαφάνεια ολοκληρώνεται
 η συναισθηματική μας εγγραφή

θερμή περίπτυξη φλογερά ικετευτική 
στην Παντοδυναμία του ποιητή μας

παραβλέπει καύσωνα και κρύο
μας οδηγεί στην παραδείσια ευφροσύνη
 του σωτηρίου νυμφώνος Του

της αϊδίου ευφροσύνου καταλαγής
στην απόλαυση των Αγίων Του !

Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Τετάρτη, Απριλίου 5

Αρμονικής συνύπαρξης


Ζωή ατελεύτητης
αρμονικής συνύπαρξης
ενδελεχούς αξιοπιστίας

Στην ανηφορική ιχνηλασία
βιντεοσκοπούμε την Αγία 
θυσιαστική Του πορεία

ισοκράτημα αρμονικό 
της ουράνιας δοξολογίας
αγγελικός ύμνος
ικετήριος στον Θεό...
προσπίπτουμε ενοχικώς 
εκλιπαρώντας 
το μέγα έλεος Του

Ιφιγένεια Γεωργιάδου