26 Ιουλ 2014

Στο Θεϊκό Είναι...


Στο Θεϊκό Είναι ως αυτό προσλαμβάνεται 
από την αντιληπτική ικανότητα και δυνατότητα του κτιστού.

ιφιγένεια γεωργιάδου: Γνωρίζουν τον Χριστόν μόνον εκείνοι των οποίων η εσωτερική ζωή είναι όμοια προς την επίγειον Αυτού Ζωήν. Η ζωή του Θεού υποστασιούται εν τω ανθρώπω δια του αυτού τρόπου, δι' ου σαρκωθείς ο Θεός ενυποστασίασε - προσέλαβεν εν τη υποστάσει Αυτού - την κτισθείσαν υπ' Αυτού μορφήν της υπάρξεως ημών.

Εν τω μέλλοντι αιώνι, η ενότης του Θεού μετά του ανθρώπου θα καταστή πλήρης εν παντί τω περιεχομένω του ΕΙΝΑΙ Αυτού, εκτός, εννοείται, της ταυτότητος κατά την Ουσίαν». (Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ)

Η συγκεκριμένη έκφραση νοηματοδοτεί διαφοροποίηση του περιεχομένου του Θεϊκού Ειναι από την Ουσία Του; Μία άλλη ερμηνεία ίσως να είναι η νοηματοδότηση της ενότητας Θεού και Ανθρώπου σε ιεραρχική κλίμακα μετουσιωτικής δυναμικής οπότε μετασχηματίζεται σε οριοθέτηση ΘΕΣΗΣ σε αναφορά την αϊδιότητα του φωτός (ΟΥΣΙΑ);

Δημήτρης Λυκούδης: Αναφέρεται κ. Ιφιγένεια στο Θεϊκό Είναι ως αυτό προσλαμβάνεται από την αντιληπτική ικανότητα και δυνατότητα του κτιστού. Σε αυτή την περίπτωση ναι, το Θεϊκό Είναι δεν ταυτίζεται με την Ουσία απόλυτα, πάντοτε ως προσλαμβάνεται από το κτιστό. Ως προς την αϊδιότητα σας γράφω ότι είναι άλλο πράγμα, δε σχετίζεται άμεσα με την Ενότητα.

ιφιγένεια γεωργιάδου: Η αναφορά του ίνα ώσι έν ως ένα ειμί εγώ και ο Πατήρ αναφέρεται σε ταυτότητα η σε δυναμική σταδιακής πρόσληψης;

Δημήτρης Λυκούδης: Σε κανένα από τα δύο, αναφέρεται στην κοινή ουσία,όχι σε ταυτότητα, η ταυτότητα εκκλησιολογικά σημαίνει ατομικότητα, μονάδα, το δεύτερο αποτελεί φιλοσοφικό όρο αδόκιμο θεολογικά. Μου αρέσει που έχετε τέτοιες αναζητήσεις.

ιφιγένεια γεωργιάδου: Στην κοινή ουσία στο ίνα ώσι εν ο Ιησούς Χριστός σωματοποιεί την Εκκλησία ως πρόσωπα;

Δημήτρης Λυκούδης: Αναφέρεται στην αγιότητα του Σώματος της Εκκλησίας που αποτελείται από πρόσωπα εν Χριστώ και διά Χριστόν, καθένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο

ιφιγένεια γεωργιάδου: Η αγιότητα είναι η ουσία του Θεού;

Δημήτρης Λυκούδης: όχι κ. Ιφιγένεια, η αγιότητα πηγάζει από την ουσία του Θεού.

Konstantinos Ntavelos: Η αγιότητα επομένως είναι ενέργεια.

Δημήτρης Λυκούδης: Η αγιότητα είναι κατάσταση, είναι δε και ενέργεια αν το δούμε από την πλευρά του κτιστού, με την προϋπόθεση ότι συνδράμει και ο άνθρωπος στην απλωτική αγιαστική δωρεά του Θεού, συνδράμει με την εκούσια αποδοχή και το ελεύθερο γνωμικό θέλημα. Η αγιότητα είναι κατάσταση.

*****************************************************************************

Δημήτρης Λυκούδης‎ » Σπουδαστήριο Ορθόδοξης Θεολογίας » 26 Ιουλίου 2014

Με ελπίδα Αναστάσεως στην αυριανή ημέρα του Κυρίου

ιφιγένεια γεωργιάδου Εν τω μέλλοντι αιώνι, η ενότης του Θεού μετά του ανθρώπου θα καταστή πλήρης εν παντί τω περιεχομένω του είναι Αυτού, εκτός, εννοείται, της ταυτότητος κατά την Ουσίαν»[10].>>> Δημήτρης η συγκεκριμένη έκφραση νοηματοδοτεί διαφοροποίηση του περιεχομένου του Θεϊκού Ειναι από την Ουσία Του; Μία άλλη ερμηνεία ίσως να είναι η νοηματοδότηση της ενότητας Θεού και Ανθρώπου σε ιεραρχική κλίμακα μετουσιωτικής δυναμικής οπότε μετασχηματίζεται σε οριοθέτηση ΘΕΣΗΣ σε αναφορά την αϊδιότητα του φωτός (ΟΥΣΙΑ);Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.