22 Μαρ 2015

Δημιουργός αρετής η αγάπη - Ιωάννης ΧρυσόστομοςΔημιουργὸς ἀρετῆς ἡ ἀγάπη 
Ιωάννης Χρυσόστομος

Βουλόμενος ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν συνδῆσαι πάντας ἀλλήλοις,
ἀγαπητοὶ, τοιαύτην τοῖς πράγμασιν ἐνέθηκεν ἀνάγκην,
ὡς ἐν τῷ τοῦ πλησίον συμφέροντι τὸ τοῦ ἑτέρου δεδέσθαι.

Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐπισπάσασθαι δύναται, ὡς ἀγάπη.
Ἐπ' ἐκείνοις μὲν γάρ σε καὶ ζηλοτυπήσουσι,
τοῖς σημείοις λέγω καὶ τοῖς θαύμασιν·

ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ θαυμάσονται καὶ φιλήσουσι,
φιλοῦντες δὲ, καὶ τῆς ἀληθείας ἐπιλήψονται ὁδῷ προβαίνοντες.

Εἰ δὲ οὐκ εὐθέως γίνεται πιστὸς, μὴ θαύμαζε,
μηδὲ ἐπείγου, μηδὲ ἅπαντα ὁμοῦ ζήτει,
ἀλλ' ἔασον αὐτὸν τέως ἐπαινεῖν,
φιλεῖν, καὶ εἰς τοῦτο ὁδῷ προϊὼν ἥξει.

Ἐπεὶ οὖν δημιουργὸς ἀρετῆς ἡ ἀγάπη,
μετὰ ἀκριβείας ἁπάσης ἐν ταῖς ἑαυτῶν
καταφυτεύσωμεν αὐτὴν ψυχαῖς,
ἵνα ἡμῖν πολλὰ κομίσῃ τὰ ἀγαθὰ,
καὶ βρύοντα αὐτῆς διηνεκῶς
τὸν καρπὸν ἔχωμεν, τὸν ἀεὶ τεθηλότα,
καὶ οὐδέποτε μαραινόμενον.

Οὕτω γοῦν καὶ τῶν αἰωνίων ἐπιτευξόμεθα ἀγαθῶν·
ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν,
χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ
σὺν τῷ ἁγίῳ καὶ ἀγαθῷ Πνεύματι δόξα,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»

Ιωάννης Χρυσόστομος - ΟΜΙΛΙΑ Α'.
Περὶ ἀγάπης. - απόσπασμα

★ Βίντεο: Κοινωνικό Πείραμα από την ΑctionAid με θέμα το Ρατσισμό: Στις 20 Φεβρουαρίου 2015, η ActionAid πραγματοποίησε ένα κοινωνικό πείραμα στο κέντρο της Αθήνας σε 2 στάσεις λεωφορείου (Συγγρού Φιξ), με θέμα το ρατσισμό. 2 ηθοποιοί, ο ένας από το Μπαγκλαντές κι ο άλλος από την Ελλάδα, προσποιήθηκαν μια σκηνή φραστικής ρατσιστικής επίθεσης. Οι μη ορατές κάμερες κατέγραψαν τις αληθινές αντιδράσεις των ανθρώπων που περίμεναν το λεωφορείο. Η συνέχεια επί της οθόνης…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.