28 Ιαν 2024

the mainframe went down and I'm still messed up


ελκυστικός στης ταπεινής εμφάνισης το μεγαλείο 

έγκειται στο ύψιστο αμφιλεγόμενο ο μετεωρισμός 

στην πολλαπλότητα το άμορφο επισκιάζει το άκριτο το μεταβατικό 

της πολυποίκιλης ερμηνευτικής των όντων 

μια διαπλαστική αφορμή

 η επισκίαση της εκτροπής 

ηχοπλαστική ενεργητική μετασχηματιστική 

αποσύρει τον ένθερμο εγκλωβισμό 

της ωραιότητας τον ενθουσιασμό 

σε διευθυντικό μαγνητικό σχηματισμό 

graphene materials ενσωμάτως

A magnetic twist to graphene | Aalto University

αλλοιωτικά σκιερός ο όγκος του σώματος 

ενεργοποιείται σε  field of valleytronics 

 in the quantum valley  degree of freedom

Ιφιγένεια Φ. Γεωργιάδου

Sleep Token - Full Gig in 4K - Live at Wembley Arena London. 16 December 2023. (youtube.com)

Sleep Token • Tour 2023 - Berlin, 21.06.23 - Complete Show (4K) (youtube.com)

 Sleep Token - Take Me Back To Eden (youtube.com)

Sleep Token - Take Me Back To Eden (ryscu's Orchestral Arrangement) (youtube.com)

I dream in phosphorescence
Bleed through spaces
See you drifting past the fog
But no one told you where to go
Ονειρεύομαι σε φωσφορισμό
αιμοραγώ μεταξύ κενών
Σας βλέπουμε να παρασύρεστε πέρα από την ομίχλη
Αλλά κανείς δεν σας είπε πού να πάτε
We dive through crystal waters
Perfect oceans
But no one told me not to breathe
And now the weightlessness recedes
Βουτάμε μέσα από κρυστάλλινα νερά
Τέλειοι ωκεανοί
Αλλά κανείς δεν μου είπε να μην αναπνέω
Και τώρα η έλλειψη βαρύτητας υποχωρεί
My, my, those eyes like fire
I'm a winged insect, you're a funeral pyre
Come now, bite through these wires
I'm in waking hell and the gods grow tired
Reset my patient violence along both lines of a pathway higher
Grow back your sharpest teeth, you know my desire
Τα μάτια μου, τα μάτια μου σαν φωτιά
Είμαι φτερωτό έντομο, είσαι νεκρική πυρά
Ελάτε τώρα, δαγκώστε αυτά τα καλώδια
Είμαι ξύπνιος στην κόλαση και οι θεοί κουράζονται
Επαναφέρετε την υπομονετική μου βία και στις δύο γραμμές ενός μονοπατιού ψηλότερα
Μεγάλωσε πίσω τα πιο κοφτερά δόντια σου, ξέρεις την επιθυμία μου
I will travel far beyond the path of reason
Take me back to Eden
Take me back to Eden
Take me back to Eden
Θα ταξιδέψω πολύ πέρα από το μονοπάτι της αιτίας
Πάρε με πίσω στην Εδέμ
Πάρε με πίσω στην Εδέμ
Πάρε με πίσω στην Εδέμ
Well, yeah, I spit blood when I wake up
Sink porcelain stained, choking up brain matter and make-up
Just two days since the mainframe went down and I'm still messed up
Room feels like a meat freezer, I dangle in like cold cuts
Missed calls, answer phones from people I just don't trust
Mirror talk, fake love, but I'll take a pound of your flesh
Before you take a piece of my pay stub
White roses, black doves, Godmother, rise up
I need you to see me for what I have become
Λοιπόν, ναι, φτύνω αίμα όταν ξυπνάω
Νεροχύτης πορσελάνη λεκέδες, πνίγοντας την εγκεφαλική ύλη και το μακιγιάζ
Μόλις δύο ημέρες από τότε που έπεσε το mainframe και είμαι ακόμα μπερδεμένος
Το δωμάτιο μοιάζει με καταψύκτη κρέατος, κρέμομαι σαν αλλαντικά
Αναπάντητες κλήσεις, απαντήσεις σε τηλέφωνα από άτομα που απλά δεν εμπιστεύομαι
Κουβέντα καθρέφτη, ψεύτικη αγάπη, αλλά θα πάρω ένα κιλό από τη σάρκα σου
Πριν πάρετε ένα κομμάτι του στελέχους πληρωμής μου
Λευκά τριαντάφυλλα, μαύρα περιστέρια, νονά, σηκωθείτε
Χρειάζομαι να με δεις γι' αυτό που έχω γίνει
My, my, those eyes like fire
I'm a winged insect, you're a funeral pyre
Come now, bite through these wires
I'm in waking hell and the gods grow tired
Reset my patient violence along both lines of a pathway higher
Grow back your sharpest teeth, you know my desire
Τα μάτια μου, τα μάτια μου σαν φωτιά
Είμαι φτερωτό έντομο, είσαι νεκρική πυρά
Ελάτε τώρα, δαγκώστε αυτά τα καλώδια
Είμαι ξύπνιος στην κόλαση και οι θεοί κουράζονται
Επαναφέρετε την υπομονετική μου βία και στις δύο γραμμές ενός μονοπατιού ψηλότερα
Μεγάλωσε πίσω τα πιο κοφτερά δόντια σου, ξέρεις την επιθυμία μου
I guess it goes to show, does it not?
That we've no idea what we've got
Until we lose it
And no amount of love will keep it around
If we don't choose it
Υποθέτω ότι θα δείξει, έτσι δεν είναι;
Ότι δεν έχουμε ιδέα τι έχουμε
Μέχρι να το χάσουμε
Και καμία ποσότητα αγάπης δεν θα το κρατήσει γύρω
Αν δεν το επιλέξουμε
And I don't know what's got its teeth in me
But I'm about to bite back in anger
No amount of self-sought fury
Will bring back the glory of innocence
Και δεν ξέρω τι έχει τα δόντια του μέσα μου
Αλλά είμαι έτοιμος να δαγκώσω πίσω με θυμό
Καμία ιδιοτελής οργή
Θα φέρει πίσω τη δόξα της αθωότητας
My, my, those eyes like fire
I'm a winged insect, you're a funeral pyre
Come now, bite through these wires
I'm in waking hell and the gods grow tired
Reset my patient violence along both lines of a pathway higher
Grow back your sharpest teeth, you know my desire
Τα μάτια μου, τα μάτια μου σαν φωτιά
Είμαι φτερωτό έντομο, είσαι νεκρική πυρά
Ελάτε τώρα, δαγκώστε αυτά τα καλώδια
Είμαι ξύπνιος στην κόλαση και οι θεοί κουράζονται
Επαναφέρετε την υπομονετική μου βία και στις δύο γραμμές ενός μονοπατιού ψηλότερα
Μεγάλωσε πίσω τα πιο κοφτερά δόντια σου, ξέρεις την επιθυμία μου
When we were made
It was no accident
You know my desire
We were tangled up like branches in a flood
Όταν μας έφτιαξαν
Δεν ήταν τυχαίο
Ξέρεις την επιθυμία μου
Ήμασταν μπλεγμένοι σαν κλαδιά σε μια πλημμύρα
I have travelled far beyond the path of reason
Take me back to Eden
Take me back to Eden
Έχω ταξιδέψει πολύ πέρα από το μονοπάτι της λογικής
Πάρε με πίσω στην Εδέμ
Πάρε με πίσω στην Εδέμ
Εμφάνιση αρχικού
Συνθέτες: Adam Pedder, Leo George Faulkner

Εμφάνιση μετάφρασης
Κάθε τόσο κάτι αλλάζει
Και με αλλάζει
Είναι πολύ αργά για μένα τώρα, είμαι αλλαγμένος
Υπάρχει κάτι από κάτω
Every once in a while something changes
And she's changing me
It's too late for me now, I am altered
There is something beneath
Δεν είναι όξινη ούτε αλκαλική
Παγιδευμένος μεταξύ ασπρόμαυρου
Όχι ακριβώς ούτε μέρα ούτε νύχτα
Είναι εντελώς ευθυγραμμισμένη
Είμαι παγιδευμένος στο σχέδιό της
Και πώς συνδέεται με το δικό μου
Βλέπω με διαφορετικό μάτι
Τα αντικείμενα του πόθου μου
She's not acid nor alkaline
Caught between black and white
Not quite either day or night
She's perfectly misaligned
I'm caught up in her design
And how it connects to mine
I see in a different light
The objects of my desire
Ω, ας μιλήσουμε για χημεία
Γιατί πεθαίνω για να λιώσω
Στην καρδιά των μορίων της
«Μέχρι τα σωματίδια να χωρίσουν σαν αγίασμα
Ooh, let's talk about chemistry
'Cause I'm dying to melt through
To the heart of her molecules
'Til the particles part like holy water
Αν μη τι άλλο
Είναι ένα ανεξερεύνητο στοιχείο
Είτε γεννημένος στην κόλαση είτε σταλμένος από τον Παράδεισο
Είτε έτσι είτε αλλιώς, είμαι σε αυτό
If anything
She's an undiscovered element
Either born in Hell or Heaven-sent
Either way I'm into it
Δεν είναι όξινη ούτε αλκαλική
Παγιδευμένος μεταξύ ασπρόμαυρου
Όχι ακριβώς ούτε μέρα ούτε νύχτα
Είναι εντελώς ευθυγραμμισμένη
Είμαι παγιδευμένος στο σχέδιό της
Και πώς συνδέεται με το δικό μου
Βλέπω με διαφορετικό μάτι
Τα αντικείμενα του πόθου μου
She's not acid nor alkaline
Caught between black and white
Not quite either day or night
She's perfectly misaligned
I'm caught up in her design
And how it connects to mine
I see in a different light
The objects of my desire
Ούτε όξινο ούτε αλκαλικό
Παγιδευμένος μεταξύ ασπρόμαυρου
Όχι ακριβώς ούτε μέρα ούτε νύχτα
Είναι εντελώς ευθυγραμμισμένη
Είμαι παγιδευμένος στο σχέδιό της
Και πώς συνδέεται με το δικό μου
Βλέπω με διαφορετικό μάτι
Τα αντικείμενα του πόθου μου

Not acid nor alkaline
Caught between black and white
Not quite either day or night
She's perfectly misaligned
I'm caught up in her design
And how it connects to mine
I see in a different light
The objects of my desire
Εμφάνιση μετάφρασης
Συνθέτες: Ii, Vessel. 
Εμφάνιση αρχικού
Έχω ένα ποτάμι που τρέχει κατευθείαν μέσα σου
Έχω ένα ίχνος αίματος, κόκκινο στο μπλε
Κάτι που λέτε ή κάτι που κάνετε
Μια γεύση από το θείο
I've got a river running right into you
I've got a blood trail, red in the blue
Something you say or something you do
A taste of the divine
Έχεις το σώμα, τη σάρκα και τα οστά μου, ναι
Ο ουρανός πάνω, η γη κάτω
You've got my body, flesh, and bone, yeah
The sky above, the earth below
Σήκωσέ με ξανά
Πάρε με πέρα από την άκρη
Θέλω να δω την άλλη πλευρά
Raise me up again
Take me past the edge
I want to see the other side
Δείτε την άλλη πλευρά
Έχεις το σώμα, τη σάρκα και τα οστά μου
Ο ουρανός πάνω, η γη κάτω
Σήκωσέ με ξανά
Πάρε με πέρα από την άκρη
Θέλω να δω την άλλη πλευρά
See the other side
You've got my body, flesh, and bone
The sky above, the earth below
Raise me up again
Take me past the edge
I want to see the other side
Δεν θα μου δείξεις πώς είναι;
Δεν θα μου δείξεις πώς είναι;
Won't you show me what it's like?
Won't you show me what it's like?
Ω, και αγάπη μου
Μήπως σε μπέρδεψα με σημάδι από τον Θεό;
Ή είστε πραγματικά εδώ για να με πετάξετε;
Ή ίσως απλώς για να με ενεργοποιήσετε
Γιατί αυτές τις μέρες
Θα έλεγα ψέματα αν σας το έλεγα αυτό
Δεν ήθελα να μπορούσα να γίνω ο άνθρωπός σου
Ή ίσως να κάνει ένα καλό κορίτσι κακό
Oh, and my love
Did I mistake you for a sign from God?
Or are you really here to cast me off?
Or maybe just to turn me on
'Cause these days
I would be lying if I told you that
I didn't wish that I could be your man
Or maybe make a good girl bad
Έχω ένα ποτάμι που τρέχει κατευθείαν μέσα σου
Έχω ένα ίχνος αίματος, κόκκινο στο μπλε
Κάτι που λέτε ή κάτι που κάνετε
Η γεύση του θεϊκού
I've got a river running right into you
I've got a blood trail, red in the blue
Something you say or something you do
The taste of the divine
Έχεις το σώμα, τη σάρκα και τα οστά μου
Ο ουρανός πάνω, η γη κάτω
Τίποτα να πω και πουθενά να πάω
Μια γεύση από το θείο

Sleep Token Hypnosis LIVE Blue Ridge Rock Festival 2022 (youtube.com)

Sleep Token- Alkaline LIVE Blue Ridge Rock Festival 2022 (youtube.com)

【古筝】Only My Railgun (youtube.com)

BABYMETAL – メタり!! (feat. Tom Morello) (OFFICIAL Live Music Video) (youtube.com)

BABYMETAL // ARKADIA (youtube.com)

BABYMETAL - 「THE LEGEND」 Live at PIA Arena [字幕 / Subtitled] [HQ] (youtube.com)

Τώρα, κλείστε τα μάτια σας 
Μέχρι να έρθει η ώρα να αναχωρήσετε
Σε ένα μακροχρόνιο όνειρο
Αναζητώντας θραύσματα της ψυχής σας
Στοχεύοντας στο λαμπερό σύμπαν
Είναι άχρονο και χωρίς χώρο 
Πέρα από τα αστέρια
Ξανά και ξανά

Πολύ, μακριά, 
στο πιο μακρινό Μακριά, 
πολύ, ατελείωτο ταξίδι
Βγήκαμε στα όνειρά μας 
Πάντα με δάκρυα, πάντα με γέλιο
Τα όνειρά μας από εκείνες τις μέρες
Παραμένει αναλλοίωτο ακόμα και τώρα

Θαύματα λάμπουν και φωτίζουν το σύμπαν
Είναι άχρονο και χωρίς χώρο 
Πέρα από τα αστέρια
Είμαστε ο θρύλος

BABYMETAL - 「Divine Attack - 神撃 - 」 Live at PIA Arena [字幕 / Subtitled] [HQ] (youtube.com)


Πλησιάζουμε τη μεγάλη νύχτα
Θορυβώδης άνεμος φυσάει
Οι ισχυροί συγκεντρώνονται εδώ

 Κρατώντας τη λεπίδα της καρδιάς
Ορκιστείτε μαζί, φωνάξτε μαζί
Ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι από εδώ


Η οδός διαφυγής κόβεται
Η σιωπή σπάει
Ήρθε η ώρα της μάχης
Σηκώστε τα χέρια σας

 Ήρθε η ώρα, σηκωθείτε
Συνεχίστε στο φανταστικό σας αύριο
Ώρα να ακολουθήσετε το δρόμο

Τελειώστε αυτόν τον ανοιχτό δρόμο

 Ακόμα και βραχύβια επιθυμία
Πηγαίνει ενάντια στο πεπρωμένο σας 

Αν αξίζει να αντιταχθείτε
Να θυσιάσεις την καρδιά σου 

Ήρθε η ώρα, σηκωθείτε
Αν θέλετε να δείτε το μέλλον
Ώρα να ακολουθήσετε το δρόμο 
σας 

Σπάστε το φράγμα

Ήρθε η ώρα, σηκωθείτε

Συνεχίστε στο φανταστικό σας αύριο
Ώρα να ακολουθήσετε το δρόμο σας 

Τελειώστε αυτόν τον ανοιχτό δρόμο 

Ω, ω, ω, ω 

Συνεχίστε
στο φανταστικό σας αύριο
Ω, ω, ω, ω ω

 Τελειώστε αυτόν τον ανοιχτό δρόμο

BABYMETAL // LIGHT AND DARKNESS (youtube.com)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.