23 Σεπ 2014

Ύμνοι Αγίου Νεκταρίου προς την Παναγία

Ο άγιος Νεκτάριος συγράφων ύμνους προς την Παναγία. 
Εικόνα δια χειρός Φίκου

Ύμνοι Αγίου Νεκταρίου προς την Παναγία

Εις την αντίληψιν των Χριστιανών

Αντίληψιν ετέραν πλην Σου, Θεόνυμφε, 
ουκ έχω εν τω κόσμω ουδέ παράκλησιν 
διο προσπίπτω κράζω Συ μοι βοήθησον, 
μη με εγκαταλείπης, αγνή, τον δούλον Σου. 

Ο κακουργών εν πάσι εχθρός αλάστωρ μου 
ταις ηδοναίς τας φρένας διεκταράσσει μου. 

Διο Σε ικετεύω, αγνή, βοήθει μοι 
και των παγίδων τούτου με διαφύλαττε. 

Την κάκωσιν ψυχής μου ίασαι, δέομαι, 
γαλήνην δώρησαί μοι του σωτηρίου Σου 
ζωής τε ευφροσύνου με καταξίωσον 
και πύλας αιωνίου ζωής διάνοιξον. 

Η πάγχρυσος η πύλη η αδιόδευτος 
απόκλεισον τας πύλας της ματαιότητος 
διʼ ων μοι υπεισέδυ Κόρη ο θάνατος 
της αμαρτίας, κρίμα, πόνος και όλεθρος. 

Ζωήρρυτα, Παρθένε, ημίν εξέβλυσεν 
ο τόκος Σου τα ρείθρα και με διέσωσεν. 

Διο σε ικετεύω ημίν ανάβλυσον 
τον άμετρόν Σου πλούτον της συμπαθείας Σου. 

Ελύτρωσας Παρθένε πάσης κακώσεως 
κινδύνων εκ παντοίων και περιστάσεων 
και θλίψεων και νόσων συκοφαντίας τε 
τους δούλους Σου τους πίστει Σε μεγαλύνοντας.


Εις την θερμήν πρεσβείαν την Παρθένον Μαρίαν

Πρεσβείαν κεκτημένη Συ ακοίμητον 
τα πάθη της ψυχής μου κατακοίμησον, 
Σαις μεσιτίαις ιεραίς, πανάχραντε, 
Και νήψιν προς λατρείαν θείαν δώρησαι.

Σε προστασίαν οι πιστοί κεκτήμεθα, 
Παρθένε Παναγία, μεταποίησον 
εις χαρμονήν την λύπην και κατήφειαν 
και θλίψεως Συ ρύσαι της εις θάνατον.

Την ιοβόλοις φαρμαχθείσαν δήγμασι 
ψυχήν μου την δεινώς, Παρθένε, πάσχουσαν 
Σων πρεσβειών φαρμάκω Συ θεράπευσον 
και εις τελείαν ρώσιν ανακάλεσον. 

Τον της ψυχής μου κλύδωνα κατεύνασον 
ταις προς Θεόν, Παρθένε, ικεσίαις Σου, 
επαναστάσεις δε παθών μου κοίμισον 
τη ση αγρύπνω προς Θεόν δεήσει Σου. 

Φωτός νεφέλη, ζόφω σκοτισθέντα με 
φωτίς σου την ψυχήν μου φωταγώγησον 
και των κακών τα νέφη Συ διάλυσον 
και φωτεινόν, Παρθένε, με ανάδειξον. 

Ρύσαι ημάς των αναγκών, Θεόνυμφε, 
Μήτηρ υπεραγία του Θεού ημών, 
ίνα σωθέντες πάντες μακαρίζωμεν. 

Χαίρε η προστασία των ψυχών ημών.

Από το βιβλίο «Αγίου Νεκταρίου Θεοτοκάριον»Ο Άγιος Νεκτάριος ή Νεκτάριος Πενταπόλεως ή Νεκτάριος Αιγίνης (1846-1920) είναι σύγχρονος άγιος της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Αναστάσιος Κεφαλάς και υπήρξε λαοφιλής ιεράρχης, ποιμενάρχης και παιδαγωγός στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα. Ο Άγιος Νεκτάριος επίσης θεωρείται και θαυματουργός διότι όπως λέγεται από τις λαϊκές παραδόσεις, πραγματοποίησε θαύματα ενώ βρισκόταν ακόμα εν ζωή.

Δείτε και...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.