16 Σεπ 2014

Την ρευστή μου σάρκα την θνητή αφθαρτίσας, Κόρη, ως Θεός


Την ρευστή μου σάρκα 
την θνητή αφθαρτίσας, 
Κόρη, ως Θεός

Και προς ευφρόσυνον ζωήν, Παρθένε χειραγώγησον
και προς την μακαρίαν δε αντίδοσιν οδήγησον

και της χαράς των εκλεκτών της θείας καταξίωσον
ένθα τρυφή αϊδιος, ένθα το φώς ανέσπερον.

Την ρευστή μου σάρκα την θνητή προσέλαβε
αφράστως εκ της σής γαστρός ως αληθώς,
και ταύτην αφθαρτίσας, Κόρη, ως Θεός
νύν αιωνίως εαυτώ, συνέδεσεν.

Η πάγχρυσος η πύλη η αδιόδευτος
απόκλεισον τας πύλας της ματαιότητος δι' ών μοι υπεισέδυ Κόρη
ο θάνατος της αμαρτίας, κρίμα, πόνος και όλεθρος.

Την κάκωσιν ψυχής μου ίασαι, δέομαι, γαλήνην δώρησαι μοι
του Σωτηρίου Σου ζωής τε ευφροσύνου με καταξίωσον
και πύλας αιωνίου ζωής διάνοιξον.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.