1 Οκτ 2014

Η Αγάπη αληθινή και αμετάπτωτη προς τον πλησίον


Η Αγάπη αληθινή και αμετάπτωτη προς τον πλησίον

Αγάπην αληθινή και αμετάπτωτον προς τον πλησίον κέκτηται μόνο εκείνος, όστις αναπτυχθείς κανονικώς πνευματικώς ανέπτυξεν ορθώς και τελείως το θρησκευτικόν αυτού φρόνημα.

Άνευ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ και ΤΕΛΕΙΑΣ προς τον Θεόν ΑΓΑΠΗΣ αδύνατον να υπάρξη αγνή και αληθής προς τον πλησίον αγάπη.

Εις την αγνήν προς τους ανθρώπους αγάπην αντιτίθεται η καταφρόνησις αυτών και η σκληρότης.

Και η μεν καταφρόνησις αίρει τον οφειλόμενον προς τους άλλους σεβασμόν, παραγνωρίζουσα την ηθικήν αξίαν των άλλων, η δε σκληρότης αίρει την οφειλομένην ευμένειαν, μεταβάλλουσα αυτήν εις δυσμένειαν και μίσος.

Εκ της ελλείψεως του σεβασμού και της ευμένειας κυοφορούνται εν τη καρδία του ανθρώπου τα μυσαρώτατα κατά του πλησίον διαβούλια και αναπτύσσονται τα φοβερώτατα πάθη, τα υπονομεύοντα την ζωήν, την τιμήν και την ελευθερίαν των άλλων ανθρώπων!!!

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Άγιος ΝεκτάριοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.