22 Οκτ 2014

Αλαλάξωμεν και δοξάσωμεν και ευχαριστήσωμεν


Αλαλάξωμεν και δοξάσωμεν και ευχαριστήσωμεν

Πως δε των αμαρτιών μη αφαιρουμένων
τελειωθήσεται ο άνθρωπος;

Χάριτος λοιπόν και αληθείας εδείτο η ανθρωπότης.
Η χάρις αύτη και η αλήθεια διά Ιησού Χριστού δαψιλώς εδόθη.

Η ένδεια λοιπόν εξέλιπε,
το κενόν επληρώθη,
ο άνθρωπος επλουτίσθη,
η χάρις εδόθη,
η αλήθεια εφανερώθη,
η ανθρωπότης εσώθη.

Ηδη ελεύθερος εν Χριστώ Ιησού προσφέρει τω Θεώ
την εν πνεύματι και αληθεία λατρείαν
ήδη φίλος γενόμενος του Θεού προσπελάζει

τω απροσπελάστω θρόνω του Υψίστου,
αγιάζεται και τελειούται ήδη η πύλη του ουρανού ανεώχθη
και ο άνθρωπος εισέρχεται εις ην αιώνιον ζωή.

Ηδη η θεία βουλή επληρώθη και το κράτος του διαβόλου κατηργήθη.

Ηδη το μεσότοιχον της έχθρας διαλέλυται
και η βασιλεία του θεού επί της γής εγκατεστάθη.

Ηδη τα πάντα συνετελέσθησαν και ο άνθρωπος
τον Χριστόν ενδυόμενος εις το αρχαίον αναμορφούται κάλλος.

Οποία όντως αλλοίωσις της δεξιάς του Υψίστου.

Δεύτε ουν αδελφοί χριστιανοί σκιρτήσωμεν
και αλαλάξωμεν και δοξάσωμεν και ευχαριστήσωμεν
Χριστόν τον Θεόν ημών τον εκ της πλάνης του εχθρού
και της κατάρας του νόμου ημάς ελευθερώσαντα,

τον δόντα ημίν την χάριν της απολυτρώσεως
και υποδείξαντα ημίν οδόν σωτηρίας
εν τω λατρεύειν Θεώ εν Τριάδι.

Τον άναρχον Θεόν,τον συνάναρχον Λόγον,
και το συναϊδιον και ζωαρχικόν Πνεύμα,
Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον Αμήν.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.