5 Νοε 2014

Τον Πατέρα μεν γάρ ουδείς εώρακε πώποτε (Ιωάν.α΄18)


«Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε» (Ιωάν. α' 18)

Ο Άγιος Κύριλλος εν τη Κατηχήσει δεκάτη τετάρτη λέγει τα εξής:

«Μέμνησο δε και των ειρημένων μοι πολλάκις
περί του εκ δεξιών του πατρός καθέζεσθαι τον υιόν,
διά την της πίστεως ακολουθίαν την λέγουσαν.

«Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθίσαντα
εκ δεξιών του Πατρός»

Θρόνου μεν ιδιότητα μη πολυπραγμονώμεν
ακατάληπτον γάρ.

Μήτε ανεχώμεθα των λεγόντων κακώς
ότι μετά τον σταυρόν και την ανάστασιν
και την εις ουρανούς άνοδον,

τότε ήρξατο του εκ δεξιών του Πατρός καθέζεστε ο Υιός.

Ου γαρ εκ προκοπής έσχε τον θρόνον,
αλλ' αφ' ου πέρ έστιν (έστι δε αεί γεννηθείς)
και συγκαθέζεται τω Πατρί.

Και τούτο τον θρόνον προ της ενσάρκου
παρουσίας του Σωτήρος εωρακώς
ο προφήτης φησίν Ησαΐας. (Ησ.στ' 1) και τα εξής.

Τον Πατέρα μεν γάρ ουδείς εώρακε πώποτε (Ιωάν.α'18),
ο δέ τω προφήτη τότε φανείς, υιός ήν.

«ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν» «Ἡ φράση αὐτή κυκλοφοροῦσε ἀπό τούς χρόνους τοῦ Διονυσίου Ρώμης (259-268) (βλ. ἀπόσπασμα 2: PG 25, 461C)», Σ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Β', Ἀθήνα 1990, σ.115.

(Αρειανισμός) Η πιο αμφιλεγόμενη πτυχή των διδασκαλιών του Άρειου αφορούσε τη σχέση μεταξύ του Θεού Πατέρα και του προσώπου του Ιησού Χριστού με σημαντικές τριαδικές προεκτάσεις.

Σειρά ομιλιών εις τις Κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων
υπό του Μακαριστού Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου.
(ακούτε εδώ την εν τη Κατηχήσει δεκάτη τετάρτη Αγίου Κυρίλλου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.