17 Αυγ 2023

Θεαρχίῳ νεύματι

Παρθένε Μαρία μητέρα

του Υιού του Θεού του μονογενούς
του ανθρώπου η παρηγοριά
Των ουρανών η πλατυτέρα

Ιφιγένεια Γεωργιάδου


Ζωντανή ηχογράφηση από τον Πανίερο Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου
(14.08.2020) Θεαρχίω νεύματι, Στυλιανός Κοντακιώτης,
Μιχαήλ Γιαννίτσης, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου

Μελίσματα Ψαλτικής (Δημήτριος Γ. Παπάνης)

21 Αυγ 2020 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

Οκτάηχο Δοξαστικό των Στιχηρών τού Εσπερινού 
τής Θεομητορικής εορτής τής Κοίμησεως Θεοτόκου.

Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου

Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του ως άνω Πανίερου Ναού 
Στυλιανός Κοντακιώτης και ο Λαμπαδάριος Μιχάηλ Γιαννίτσης.

Η στοιχειοθεσία τού κειμένου στο βίντεο είναι από το προσωπικό αρχείου του Στυλιανού Κοντακιώτη

Δόξα... Καὶ νῦν...
Ἦχος α'
Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι.
Ἦχος πλ. α'
Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο.
Ἦχος β'
Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι.
Ἦχος πλ. β'
Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν.
Ἦχος γ'
Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα.
Ἦχος βαρὺς
Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον.
Ἦχος δ'
Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν.
Ἦχος πλ. δ'
Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα.
Ἦχος α'
Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.LIVE | Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο | Μεγαλόχαρη
Τήνου & Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας της Μεγαλόχαρης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.