21 Φεβ 2014

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ


Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Κατ' αρχάς σε όλους είναι φανερό
ότι η φωτιά, το νερό, η γή και ο αέρας είναι σώματα
και ακόμη ότι κάθε σώμα έχει και τη διάσταση βάθους.

Το βάθος πάλι περικλείεται κατ' ανάγκη από επιφάνειες.
Και όσες από τις επιφάνειες είναι επίπεδες αποτελούνται από τρίγωνα.

Όλα όμως τα τρίγωνα προέρχονται από δύο είδη τριγώνων, το καθένα από τα οποία έχει μία ορθή και δύο οξείες γωνίες.

Από αυτά τα ορθογώνια τρίγωνα το ένα έχει εκατέρωθεν της ορθής γωνίας ίσες πλευρές που αντιστοιχούν σε ίσες γωνίες, ενώ το άλλο έχει άνισες πλευρές απέναντι σε άνισες γωνίες.

Αυτήν λοιπόν αποδεχόμαστε ως πρώτη αρχή της φωτιάς και των άλλων σωμάτων ακολουθώντας την εξήγησή μας που συνδυάζει το εύλογο με το αναγκαίο. Αρχές πιο πρωταρχικές από αυτές γνωρίζει μόνο ο Θεός και όποιος είναι φίλος του Θεού. ΤΙΜΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

Το δε του σώματος είδος πάν και βάθος έχει, το δε βάθος αύ πάσα ανάγκη την επίπεδον περιειληφέναι φύσιν. Η δε ορθή της επιπέδου βάσεως εκ τριγώνων συνέστηκεν.

Τα δε τρίγωνα πάντα εκ δυοίν άρχεται τριγώνοιν, μίαν μεν ορθήν έχοντος εκατέρου γωνίαν τας δε οξείας, ών το μεν έτερον εκατέρωθεν έχει μέρος γωνίας ορθής πλευραίς ίσαις διηρημένης, το δε έτερον ανίσοις άνισα μέρη νενεμημένης.

Ταύτην δη πυρός αρχήν και των άλλων σωμάτων ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΘΑ κατά τον μετ' ανάγκης εικότα λόγον πορευόμενοι, τας δ' έτι τούτων αρχάς άνωθεν Θεός ΟΙΔΕΝ και ανδρών ος άν εκείνω φίλος ή.

Σε κείμενα μελετητών του Πλάτωνα υπάρχει η ακόλουθη ερμηνεία για αυτό το χωρίο όπου επιχειρείται να συμφιλιωθεί η μαθηματική και η μεταφυσική δημιουργία που περιγράφεται στον Τίμαιο.

«Της δημιουργίας των αισθητών προϋπάρχουν οι Ιδέες και η Υποδοχή.

Αυτό που προσφέρει η Υποδοχή είναι σε πρώτο στάδιο, ο χώρος που θα περιχαρακωθεί από τις επίπεδες επιφάνειες των γεωμετρικών σχημάτων για την δημιουργία των στοιχειωδών σωματιδίων.

Η περιχαράκωση αυτή πρέπει να ιδωθεί ως αντικατοπτρισμός στην Υποδοχή μαθηματικών Ιδεών, όπως λ.χ το Τρίγωνο, η Πυραμίδα κ.ο.κ»

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.