29 Ιουλ 2014

Η αγάπη είναι πάθος καρδιάς - Άγιος Νεκτάριος


Η αγάπη είναι πάθος καρδιάς

Η του αγνώστου αγάπη είναι αδύνατος,
διότι το άγνωστο ουδεμία έχει επίδραση στην καρδιά.

Η καρδιά για να αγαπήσει χρειάζεται ηθική επίδραση.
Χωρίς αυτή η καρδιά μένει απαθής.

Η αγάπη είναι πάθος καρδιάς, που έχει τρωθεί από την επίδραση
του κάλλους και των χαρίτων του αγαπημένου προσώπου.
Το αγαπημένο πρόσωπο πρέπει να υπάρχει και να συγκινεί την καρδιά...
H αγάπη άρα του Χριστού δηλώνει γνώση Χριστού, ή γνώση αποκάλυψη.

Αποκάλυψε άρα ο Χριστός στον πιστό τον Εαυτό του
και επλήρωσε την καρδιά του αγάπης ως Θεός της αγάπης.

«Χριστολογία» Άγιος Νεκτάριος
Επιμέλεια: «Από το Στιγμιαίο στο Άπειρο»

Βίντεο: Μία εργασία του εκπαιδευτικού Θεολόγου-Φιλολόγου 
π. Γεωργίου Δορμπαράκη προς τους μαθητές.
Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσε τε πόκε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Αειπάρθενε κόσμου παντός Κυρία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Άχραντε Νύμφη Πάναγνε Δέσποινα Παναγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Κορή σεμνή Βασίλισσα, Μήτηρ υπεραγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Των ασωμάτων Σεραφείμ των Θρόνων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ Χαρά των Αρχαγγέλων
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Χαίρε Παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε, νυν, επικαλούμαι,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Σε δυσωπώ Παντάνασσα, Σην χάριν εξαιτούμε.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Κορή σεμνή και άσπιλε, Δεσποίνα Παναγία
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Θερμώς επικαλούμε Σε, Ναέ ηγιασμένε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από τού πολεμίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
Και κλήρονομον δείξον με, ζωής της αιωνίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.


Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσε τε πόκε....


Σοφία Ντρέκου «Από το Στιγμιαίο στο Άπειρο» Ιφιγένεια Γεωργιάδου

ιφιγένεια, Η του αγνώστου αγάπη είναι αδύνατος, 
διότι το άγνωστο ουδεμία έχει επίδραση στην καρδιά
.
  • ιφιγένεια γεωργιάδου: Σοφία υπέροχο !!! σε ευχαριστώ πολύ!!! οι στιγμές περισυλλογής και προσευχής στο κήπο που διαμόρφωσε ο ίδιος με τα χεράκια του τα αγιασμένα στην Ριζάρειο Σχολή ...μπορεί να είναι και η Παλαιά χώρα στην Αίγινα....Σοφία με συγκινείς πολύ!!! 30 Μαΐου στις 3:36 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.