29 Απρ 2015

Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.

Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.

*ΕπικράνθηΩ και γάρ κατηργήθη.
ΕπικράνθηΩ και γάρ ενεπαίχθη.
ΕπικράνθηΩ και γάρ ενεκρώθη.
ΕπικράνθηΩ και γάρ καθηρέθη.
ΕπικράνθηΩ και γάρ εδεσμεύθη.

Έλαβε σώμα και Θεώ περιέτυχεν.
Έλαβε γήν και συνήντησεν ουρανώ.

Έλαβεν όπερ έβλεπε και πέπτωκεν όθεν ουκ έβλεπε.

Πού σου, θάνατε, το κέντρον~
Πού σου, άδη, το νίκος~

Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι.
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών,
απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

*Ένα απόσπασμα από τον πανηγυρικό λόγο του Χρυσοστόμου, ο οποίος διαβάζεται στο τέλος της λειτουργίας της Ανάστασης. Όλη η χαρά της Αναστάσεως σε λίγες γραμμές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.