Σάββατο, Μαΐου 13

ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΓΑΠΗΜΕΝΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΓΑΠΗΜΕΝΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Θεοτοκάριον Αγίου Νεκταρίου

Αμαρτημάτων πληθύν κεκτημένος,
τον νούν δε τέλειον εσκοτισμένος,

και την καρδίαν μου πεπωρωμένος 
τους οφθαλμούς σε πεπηρωμένος,
εν κατανύξει, Παρθένε, βοώ σοι 
και λογισμών συντριβή ικετεύω.

Τας της ψυχής μου Σύ φώτισον κόρας
η φώς το άδυτον αποτεκούσα.

Το σελαγίσμασι καταφώτιζον 
της Οικουμένης τα πέρατα πάσης
και τοις πυρσεύμασι καθηδηγήσαν
προς την επίγνωσιν της αληθείας.

Και δέομαι Σου ταις Σαίς Πρεσβείαις 
Χριστόν μη παύση εδυσωπούσα 
και θείας χάριτος αξιωθήναι υιόν 
γενέσθαι με φωτός Παρθένε.

Μαρία χαίρε κεχαριτωμένη,
Μητέρα Σε οίδα Χριστού του Θεού μου
και γαρ επεφάνη Σοί ο της δόξης Θεός 
συνέχων την άπασαν κτίσιν
και πνεύμα θείον επεσκήνωσε σοι
και νύμφην Παρθένον ανέδειξέ σε.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.